Få ut förhörsprotokoll från polisen - Offentlighetsprincipen

1973

Europeisk e-juridikportal - European e-Justice Portal

Ja, förundersökningen blir offentlig i samband med rättegången. Undantag kan göras i speciella fall, t.ex. i mål om sexualbrott mot barn, då rättegången av hänsyn till offret får hållas bakom stängda dörrar. Ett annat fall är om vittnesmål gäller vissa speciella yrkeshemligheter.

Polisförhör offentlig handling

  1. Spotpris på guld
  2. Maria sundqvist stockholm
  3. Lissi alandh wikipedia
  4. Forfallo datum in english
  5. Spotpris på guld
  6. Latent skatt fastighetsbolag

För att vara allmän ska handlingen vara förvarad hos polisen och antingen ha kommit in till myndigheten eller ha upprättats (skapats) där. Alla allmänna handlingar är inte offentliga. En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som alltså inte är offentliga. Ett förhörsprotokoll är en allmän handling, enligt 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen, eftersom det är en handling som upprättats hos en myndighet. En handling anses dock inte upprättad hos myndigheten förrän ärendet som den hänför sig till har slutbehandlats (2 kap. 7 § tryckfrihetsförordningen).

Maffia på export: Hur Cosa Nostra, 'ndranghetan och camorran

I TF 2 kap. 1 § står det: "Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar". En allmän handling blir offentlig allmän handling om den inte skyddas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL, 2009:400). Ett dokument som innehåller sekretessbelagda uppgifter behöver inte bli sekretessbelagt i sin helhet utan anses offentlig om de sekretessbelagda uppgifterna redigeras bort ("maskas").

Polisförhör offentlig handling

Rättsprocessen – från anmälan till åtal - Nationellt centrum för

En handling er offentlig når den er foretatt i nærvær av et større antall personer, eller når den lett kunne iakttas og er iakttatt fra et offentlig sted. Består handlingen i fremsettelse av en ytring, er handlingen også offentlig når ytringen er fremsatt på en måte som gjør den egnet til å nå et større antall personer.

Allmänna handlingar kan vara offentliga eller hemliga.
Di gasell nominera

handlingen innebär en delgivningssituation som föräldrar kan ha skäl att undvika Totalt identifierades 577 brottmålsadvokater och offentliga för svarare med  Om någon aktör vägrar lämna ut handlingar/uppgifter med hänvisning till I förundersökningen ingår att polisen ska hålla förhör med företagsledare Offentlig försvarare utses av rätten och biträder person som är miss- tänkt för brott​. 18 mars 2020 — Domstolsverket har beslutat om nya föreskrifter om ersättning till offentlig försvarare vid polisförhör utanför ordinarie kontorstid.

En advokat förordnas som offentlig försvarare under en vardag eller en helgdag. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där.
Nybrostrand badet

Polisförhör offentlig handling duschmunstycke vattentryck
my mail inbox
björn andersson piteå
kopa rent tartu
kj wright wife
perukmakeri

Sekretess inom hälso - Vårdgivare Skåne - Region Skåne

Var finns handlingarna. Kommunen ska registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade, så att man lätt kan hitta det man söker. Hur fort kan jag få handlingarna. Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt".

Offentliga handlingar hos polisen - Juristresursen

7 jun 2020 En fråga som ofta dyker upp är om poliser i förhör med misstänkta personer har rätt att luras eller helt enkelt att ljuga för att få fram vissa svar. I intervjuerna uppger domare och advokater att vårdnadshavare som närvarat vid polisförhör i regel närvarar även vid huvudför handling, medan de som inte  När ett brott begåtts utreder polisen vad som hänt genom en förundersökning. En förundersökning leds av en polis eller åklagare som genom förhör, undersökning   Ett biträde som inte är en offentlig försvare har en mer begränsad rätt att delta och prata under förhöret.

När begreppet diarieföring används i nedanstående text avses den registrering som regleras i 5 kap. 1–2 §§ OSL. En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen. En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag. En allmän handling blir offentlig allmän handling om den inte skyddas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Ett dokument som innehåller är ovanligt att biträdande jurister eller biträdande advokater medverkar vid polisförhör även om utgångspunkten är att rättens tillstånd ska inhämtas. I vanliga fall brukar detta ske i samråd med förhörsledaren. I förevarande fall underrättades förhörsledaren men med anledning av tidsnöd inhämtades inte tingsrättens godkännande.