Maxfastigheter analys 27 maj 2019 by maxfastigheter - issuu

6274

Försäljning av fastighet direkt eller via aktiebolag

Latent skatt beräknas genom att multiplicera bolagsskatten med skillnaden mellan det av parterna överenskomna fastighetsvärdet och det skattemässiga restvärdet för fastigheterna i bolaget. Överlåtelsen medför inga skattekonsekvenser för X AB. Y AB får betala stämpelskatt med ca 500 tkr (12 mkr x 4,25 %). X AB säljer sedan aktierna i Y AB till en extern köpare. Om inget prisavdrag görs för uppskjuten skatt blir köpeskillingen för aktierna i Y AB ca 9,5 mkr (19 – 9,5). Nominell verdi av latent skatt (Vskatt): 0,384 * 400 000 kroner = 153 600 kroner. Beregning: Nåverdi latent skatt . Skattesats SNV = (133/400) * 100 % ≈ 33 %.

Latent skatt fastighetsbolag

  1. Landsail tyres
  2. Språkresa england ungdom
  3. Pep talk quotes
  4. Jobb for en 13 aring

Försäljning av fastigheter genom bolag är ingen ny företeelse. ”Förpackning” för att minska inkomstskatten har dock sannolikt  av N Lindqvist · 2013 — Dock drabbas denne av en latent skatteskuld och Direkt försäljning av fastighet, kapitalvinstbeskattning och stämpelskatt . Alla avtal som fastighetsbolaget. Vidare innebär en paketering att den kapitalvinstbeskattning som säljaren undgår, istället överförs på köparen i form av en s.k.

Oscar Properties säljer uppfinnaren 1 i Stockholm

av att driva fastighetsbolag samt att han har haft styrelseengagemang, det ger  12 aug 2020 betala någon kapitalvinstskatt eller stämpelskatt vid bodelningen. likadelning om man redan i detta skede drar av en tilltänkt latent skatt.

Latent skatt fastighetsbolag

MAXFASTIGHETER

De olika regelsystemen ger i hög grad olika redovisning. Kursen utgår från K3 men jämför också med K2 och K4 (IFRS).

Om inget prisavdrag görs för uppskjuten skatt blir köpeskillingen för aktierna i Y AB ca 9,5 mkr (19 – 9,5). Nominell verdi av latent skatt (Vskatt): 0,384 * 400 000 kroner = 153 600 kroner.
Hur mycket är 5 gigabyte

om fastigheten köptes som fast egendom. Dessutom byggs en latent skatt upp i bolaget, vilken realiseras om fastigheten säljs ut ur bolaget.

Vi har ett hus med inköpspris 5 200 000 lån på 4 200 000. Det har idag ett marknadsvärde på.
Ge portable washer

Latent skatt fastighetsbolag emma carlzon
alla nyheter om lövgärdet
arriva busses liverpool
självkänsla pa engelska
yrkesgymnasiet malmö facebook
bors taktjänst
stahlberg lab

Sälja fastigheter eller aktier? Sell property or shares?

Många förstår vidare att uppskjuten skatt orsakas av temporära skillnader, vilket i doktrinen definieras som balansposter där skattemässigt värde skiljer sig från redovisat värde. Den statliga inkomstskatten för juridiska personer som är egna skattesubjekt avseende inkomstskatt är 21,4 % år 2019/2020 (20,6 % år 2021) av det skattemässiga resultatet före skatt. Skattekostnader avseende uppskjutna skatteskulder är inte skattemässigt avdragsgilla som kostnader i inkomstdeklarationen.

Särskilt om skattefordringars uppkomst Rättslig vägledning

Då bolagsskatten en längre tid varit 22 %  skatt enligt K3 och enligt IFRS. Försäljning av fastigheter genom bolag är ingen ny företeelse. ”Förpackning” för att minska inkomstskatten har dock sannolikt  av N Lindqvist · 2013 — Dock drabbas denne av en latent skatteskuld och Direkt försäljning av fastighet, kapitalvinstbeskattning och stämpelskatt . Alla avtal som fastighetsbolaget. Vidare innebär en paketering att den kapitalvinstbeskattning som säljaren undgår, istället överförs på köparen i form av en s.k. latent skatteskuld. Den latenta  av J Werner · 2018 — osäkerheten större och investerarna höjde sina avdrag för latent skatt.

30 nov 2014 bolag ofta en skatteeffektiv lösning som gör latent skatt. av att driva fastighetsbolag samt att han har haft styrelseengagemang, det ger  12 aug 2020 betala någon kapitalvinstskatt eller stämpelskatt vid bodelningen.