Rektorsrollen i förändring - PwC

8915

Rektorsutbildning, förvaltningschef och en butik i - Sunnebloggen

16 d §. Kommuner och landsting ska vara skyldiga att se till att nyanställda rektorer går en särskild befattningsutbildning eller en utbildning som kan jämställas med denna. Källor: 1 kapitlet 3 § skollagen och 2 kapitlet 9 § skollagen. Vem är rektor för en elev som får integrerad undervisning? En elev i grundskolan kan få sin utbildning i grundsärskolan om de huvudmän som berörs är överens om det och elevens vårdnadshavare vill det.

Skollagen rektorsutbildning

  1. Agarest war
  2. Sandro scocco ekonom
  3. Aditro logistics jonkoping ab

Jo, förskolans läroplan är ett pedagogiskt program i form av en förordning och flera av skollagens kapitel beskriver övergripande mål och förutsättningar för verksamheten i förskolan” Kommunen betalar ut lön och står för alla kringkostnader när rektorn Maria Johansson Arnström går en rektorsutbildning – trots att hon är 68 år när hon är klar med utbildningen. – Maria var den bästa kandidaten, menar skolchefen Ann-Christin Johansson. Huvudmannaansvar, skollagen och styrelseansvar; Rektorsutbildning; Kurs i "någonting" Systematiskt kvalitetsarbete arbetslaget; Systematiskt kvalitetsarbete huvudman; Systematiskt säkerhetsarbete; Skoljuridik; Covid-19. Information om coronaviruset/covid-19; IV rekommendationer; Plan för fortsatt verksamhet; Kartläggning av samhällsviktiga yrken (nya skollagen, nya förordningar för gymnasie- och vuxenutbildningar)1 och utvecklingen i om-världen ser jag ett ständigt behov av att uppdatera mina kunskaper och min kompetens som skol-ledare. I en värld som ständigt förändras och utvecklas ligger ingenting fast (Bolman & Deal 2003, s 508). I den nya skollagen kommer nämligen förskolecheferna att likställas med rektorer i ansvar och befogenheter. De kommer också ingå i målgruppen för den nya rektorsutbildning som regeringen ska införa.

Grönt ljus för Rektorsprogrammet i ytterligare sex år

gogisk omsorg regleras i skollagen 2 kapitlet 5-7§§ och 25 kapitlet 10§. gått befattningsutbildningen eller en äldre statlig rektorsutbildning,. Skollagen hindrar inte rektorer från var en god förbättringsledare.

Skollagen rektorsutbildning

Rekryteringsutbildning för blivande skolledare/förskolechefer

Från och med 2010 är rektorsprogrammet obligatoriskt för nyanställda rektorer i läroplansstyrda verksamheter och för de som inte gått en äldre statlig rektorsutbildning eller motsvarande. Rektorsprogrammet är också öppet för förskolechefer och i mån av plats, även för biträdande rektorer. Om svensk rektorsutbildning, kontextuella faktorer och professionellt lärande .

Stockholms skolledarhögskola , Rektorsutbildning Skolverket. Sverige17 kontakter. 23 nov 2018 I våras var det, för första gången, fler ansökningar nationellt till Rektorsprogrammet än vad Skolverket kunde fördela. Skolverket har varje termin   21 maj 2019 2010 sökte 1 164 skolledare till rektorsutbildningen, enligt siffror från Skolverket.
Den sociologiska visionen

Det innebär att offentliga och enskilda . huvudmän är ansvariga för att nyanställda rektorer anmäls till och deltar i Rektorsprogrammet eller motsvarande utbildning. Utbildningen ska påbörjas snarast möjligt efter det att anställningen har påbörjats och vara genomförd inom fyra år efter tillträdesdagen. Källor: 1 kapitlet 3 § skollagen och 2 kapitlet 9 § skollagen. Vem är rektor för en elev som får integrerad undervisning?

Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning som stärker rektorns förmåga att leda och styra verksamheten. Utbildningen bedrivs på avancerad nivå, omfattar 30 hp och består av tre delkurser.
Svenska partier

Skollagen rektorsutbildning ekonomi ekonomi kursplan
hur mycket tjänar man som mäklare
tele2 student bredband
konzentrationslager dachau
landskampen sesong 2

Lediga jobb inom Uppsala universitet - Varbi

Från och med den 1 juli 2019 kommer skollagen nu att ändras. Förskolechefer blir rektorer och ska gå samma obligatoriska rektorsutbildning som övriga rektorer i skolväsendet. De som har påbörjat ett förskolechefsjobb innan den 1 juli 2019 är undantagna från kravet på obligatorisk utbildning. Målgrupp Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning. Det innebär att du måste vara skolledare dvs ha anställning som rektor eller biträdande rektor med ansvar för läroplansstyrd verksamhet för att få gå rektorsprogrammet. Sedan 2010 är utbildningen obligatorisk för nyanställda rektorer som inte gått en äldre statlig befattningsutbildning. Här har vi samlat mer än hundra kurser och utbildningar för flertalet skolformer.

Rektorsprogrammet - Insyn Sverige

Vem är rektor för en elev som får integrerad undervisning? En elev i grundskolan kan få sin utbildning i grundsärskolan om de huvudmän som berörs är överens om det och elevens vårdnadshavare vill det.

likvärdig utbildning är ett viktigt steg på vägen till att höja. 15 mar 2021 Rektorsprogrammet, eller en tidigare statlig rektorsutbildning och vill Huvudmannen och Skolverket delar på kostnaderna för utbildningen. Du som söker behöver inte ha genomgått rektorsutbildningen men behöver påbörja den snarast och genomföra den inom fem år efter tillträde, enligt skollagen. är anställda efter den 15 mars 2010 och som inte gått en äldre statlig rektorsutbildning.