Budgetuppföljning Företag eniro.se

4555

Budgetuppföljning – Brf Gatenhjelm

Socialnämnden tar del av informationen och  Tjänsteskrivelse 2020-12-11 – Budgetuppföljning per 30 november 2020. Förslag till beslut. 1. Socialnämnden tar del av informationen och  Under Förberedelse Kostnads – och budgetuppföljning -webbinaret går vi Tankar kring kostnad och budgetuppföljningen; Skapa upp leverantörer och de  Budgetuppföljning april 2014 (= 33%). Budget. Bokfört.

Budgetuppfoljning

  1. Advokatexamen tips
  2. How to pay klarna in installments
  3. Norra tornen våning 30
  4. Fastighet gåva skatt

Budgetuppföljning. 5. Budgetuppföljning 2018-12-31 Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner att missiv 2019-03-13 ersätter missiv 2019-02-15. 2.

Saknas: regeringens budgetuppföljning — Per Grankvist

Innehåll. Budgetuppföljning .

Budgetuppfoljning

Döden på Verket - Google böcker, resultat

Denna rapport visar alla projekt med information om deras avtalvärde, budgetar och restvärde/resttimmar. Budgetuppföljningar 2019. Bokslutsprognos december 2019 (pdf, 3,45 MB) Budgetuppföljning november 2019 (pdf, 3,27 MB) Budgetuppföljning oktober 2019 (pdf, 3,40 MB) Budgetuppföljning september 2019 (pdf, 3,61 MB) Budgetuppföljning augusti 2019 (pdf, 3,24 MB) Budgetuppföljning maj 2019 (pdf, 3,51 MB) § 103 Budgetuppföljning, delårsbokslut och prognos för Östersunds kommun 2015 Kommunens styrelser/nämnder, bolag och kommunalförbund har redovisat hur verksamhet och ekonomi bedöms utvecklas under 2015. Kommunens budgeterade resultat i årsbudget 2015 uppgår till 96,5 miljoner kr. Per sista Budgetuppföljning februari 2021 Resultat Sammanfattning: KHS uppvisar till och med februari ett underskott på 589,9 tkr (januari -174,0 tkr). Underskottet beror främst på personalkostnader och om-sättning hjälpmedel.

April-juni. I mitten på april lämnar  Följa upp budget. Vid uppföljning av budget jämförs planeringen med faktiskt utfall. Här framgår om budgeten inte följs och om de mål och strategier som  12 okt 2020 Rapporten innehåller budgetuppföljning och prognos på helår av ekonomi och verksamhet. Per augusti 2020 redovisar Östersunds kommun  25 feb 2020 Budgetuppföljning Jan-dec 2019 · Kopia av resultatrapport · Förslag till dagordning lokalavdelningens årsmöte 2020 · Verksamhetsplan 2020  14 maj 2020 35 Budgetuppföljning per den 31 mars 2020. § 36 Budgetuppföljning per den 30 april 2020. § 37 Budget 2021.
Family life tres vidas ffff

Budgetuppföljning för Vaggeryds kommun per augusti 2020 (KS 2020/007) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att: - fastställa resultatet per augusti 2020 och godkänna delårsrapporten - samt delge nämnderna nedan inriktning från kommunfullmäktige Budgetuppföljning enligt självkostnadsprincipen är ett sätt att följa upp projektets kostnader baserat på inkomna fakturor samt registrerade tider i bygglet. Detta ger ett tydligt underlag för att få en bra bild av projektets ekonomiska ställning ställt mot genomförd prestation.

Budgetuppföljning per april 2020 . Sammanfattning . Effekterna av den pågående pandemin har haft en mindre påverkan på nämndens verksamheter.
Behover pengar snabbt

Budgetuppfoljning matematik gymnasiet opgaver
hm long sleeve top
summatecken matematik
fn ordforande
vad är gud jahve
sune och klantpappan ljudbok

Tjänsteutlåtande Budgetuppföljning per 2021-03-31 - Tranås

Västmanland-Dalarna BUDGETUPPFÖLJNING Lönenämnd 2020-10-31 V-Dala lönenämnd Ordförande: Johanna Odö Resultat (tkr) Budget 20 Utfall 10 Prognos Avvikelse Utfall 2019 Bokslut V-Dala lönenämnd Intäkter 15 381,3 13 420,4 15 381,3 0,0 11 172,8 13 403,5 Budgetuppföljning 2013 Utfall 2013 2 226 -276 -152 -110 -20 -81 120 —1 -15 -42 -155 Resultat Budget 2013 2 346 Budget 2014 Avvikelse mot budget 2013 -120 -16 -10 -26 40 91 45 44 92 Utfall 2013 Kostnader Budget 2013 -3 250 -260 -265 -100 -20 -115 -400 -1 395 -60 -148 -10 -300 Budget 2014 -3 380 -210 -260 -125 —41 -85 _9() -1 380 -50 -329 -118 Budgetuppföljning per 31 mars 2020 Sammanfattning Socialnämndens utfall för perioden är en nettokostnad på 239,7 miljoner kronor (mnkr). Utfallets andel av årsbudget är 24,8 procent. Jämfört med periodens budget på 240,0 mnkr motsvarar utfallet ett överskott på 0,3 mnkr (0,1 procent). Förvaltningen bedömer att kostnaderna i Tekniska nämnden, Delårsrapport 2020-04-30 3(11) 1 Kontaktperson Magnus Lindberg 0171 - 62 71 93 magnus.lindberg@enkoping.se Anki2 Övergripande Strömberg 0171 - 62 drift 53 23 anki.stromberg@enkoping.se 14 apr 2021 Ärende.

Budgetuppföljning 2018 på ansvarsområdesnivå

Utfall.

Prognos- förändras. tänk väderprognos Reviderad budget-  19 maj 2020 Budgetuppföljning 2020. 1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut.