Sekretess och etik inom samverkan - GUPEA - Göteborgs

7577

Etik i socialpolitik och socialt arbete av Erik - Omnible

www.svenskaaudionomforeningen.org.se *I denna kod har genomgående an vänts ter men patient. 4 Etisk kod för socialarbetare Det här dokumentet handlar om etik i socialt arbete.De resonemang och ställningstaganden som görs formar en etisk kod för socialarbetare och har antagits Litteraturlista för PPTR03, Psykologi: Etik och juridik gällande från och med höstterminen 2018 Litteraturlistan är fastställd av Ledningsgruppen för psykoterapeutprogrammet 2018-06-04 att gälla från och med 2018-09-03 Litteraturlista för PPTP03, Psykologi: Etik och juridik gällande från och med höstterminen 2018 Litteraturlistan är fastställd av Ledningsgruppen för psykoterapeutprogrammet 2018-06-04 att gälla från och med 2018-09-03 För första gången finns nu en utarbetad etisk kod för chefer. Den här boken är den första etiska koden i Sverige som särskilt vänder sig till chefer. Boken tar upp etiska problem och klargör etiska värden och normer för arbetet som chef inom olika samhällssektorer och branscher samt på olika nivåer i en organisation. Läs mer Den etiska kod som presenteras i den här boken ger https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-820-3.pdf Etisk kod för biomedicinska analytiker. Biomedicinska analytiker har sedan 1996 internationella etiska riktlinjer. Avsikten är att finna gemensamma värderingar för yrkesutövare över hela världen.

Etisk kod for socialarbetare

  1. Straffar engelska
  2. Vad star vd for

Den etiska koden ger vägledning genom att ange skyldigheter som arbetsterapeuten har att förhålla sig till i professionsutövningen. Koden är inte ett juridiskt dokument och åsidosätter därmed inte gällande lagar. ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor reviderades år 2017. Koden är översatt till svenska så nära det engelska originalet som möjligt men texten är harmoniserad till en svensk kontext. ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor sammanfattar riktlinjerna för professionens etik och är indelad i fyra huvudområden. Etik i socialt arbete : etisk kod för socialarbetare Akademikerförbundet SSR (utgivare) Alternativt namn: SSR Se även: Sveriges socionomers, personal- & förvaltningstjänstemäns riksförbund (tidigare namn) Stockholm : Akademikerförbundet SSR, 2014 Svenska 22 s. Bok Etik i socialt arbete: etisk kod för socialarbetare Blennberger, Erik Ersta Sköndal University College, Institutet för organisations- och arbetslivsetik (IOA).

Etik i socialpolitik och socialt arbete - Biblioteken i Avesta

Bokreferens.se kan söka efter böcker, artiklar och avhandlingar mm. Skapa referenser och källor att klistra in i din akademiska uppsats, PM eller rapport.

Etisk kod for socialarbetare

Etik i socialt arbete - Högskolan Dalarna

Etik i socialt arbete: etisk kod för socialarbetare. Stockholm: Akademikerförbundet SSR. Etik i socialt arbete: etisk kod för socialarbetare. Front Cover. Akademikerförbundet SSR, 2020.

Etiska koder kan ha olika omfattning och karaktär . En variant är att främst uttrycka ett antal regler eller rikt- linjer i punktform . Men denna etiska kod har en mer. Etisk kod för socialarbetare Akademiker förbundet SSR och av enskilda socialarbetare och forskare i socialt etisk kod, med etiska reflektioner och riktlinjer. Etisk kod för socialarbetare Hela detta dokument behandlar den etiska koden.
Rosa elefanter jie

I en etisk kod framhålles faktorer som är betydelsefulla vid ställningstaganden som rör etiska dimensioner.

Blennberger, E. (2017). Etik i socialt arbete. Etisk kod för socialarbetare. (Ny, rev.
Ing betaalverzoek

Etisk kod for socialarbetare karasek theorell anforderungs kontroll modell
naturkompaniet sickla
haninge bvc
marockos kung
huawei aktier pris

Etik i socialpolitik och socialt arbete - Biblioteken i Avesta

Stockholm :. Nyckelord: Samverkan, Offentlighets- och sekretesslagen, etisk kod, integritet. I Etik för socialt arbete: Etisk kod för socialarbetare (2010) som antagits av. 25 nov 2010 Etisk kod för socialarbetare. Stockholm, Akademikerförbundet SSR. Sunesson, S. (2003). Socialt arbete – en bakgrund till ett forskningsämne. Ny etisk kod för socialarbetare: Sedan den här boken skrevs har Akademikerförbundet SSR utvecklat en ny "Etisk kod för socialarbetare" som ersätter de  Obligatorisk litteratur.

Sekretess och etik inom samverkan - GUPEA - Göteborgs

Lund: Studentlitteratur.

Den nya etiska koden kan beställas från förbundet. Visa hela texten. Aktuell lagtext (det urval som behövs på kursen motsvarar i huvudsak innehållet i Socialrätt, författningssamling för socialt arbete, senaste upplaga, Studentlitteratur.) Etik i socialt arbete - Etisk kod för socialarbetare Akademikerförbundet SSR : 2015 : Nedladdningsbar från akademikerförbundet Obligatorisk. Singer Anna Barns rätt Etik i socialt arbete : etisk kod för socialarbetare By Erik Blennberger, Titti Fränkel, Lars Jansson, Rita Kahn, Mats Lundberg, Monica Norrman, Lotta Persson and Elisabet Svedberg Abstract professionell etisk kod för socialarbetare Ryssland antog interregionala Association of socialarbetare 22 maj, 1994. 2003, baserat på rekommendationer från International Federation of Social Workers Code of Ethics som utvecklats av en socialarbetare. Ny etisk kod för socialarbetare: Sedan den här boken skrevs har Akademikerförbundet SSR utvecklat en ny "Etisk kod för socialarbetare" som ersätter de "Yrkesetiska riktlinjer för socionomer" som behandlas på s 395-400.