”Fysisk aktivitet –att röra sig och må väl.” Villkor och

7529

Psykologiska perspektiv på åldrande och hälsa

Under de senaste  Kursen ger kunskap om åldrandet och hur det är att vara äldre i samhället. För att få kunskap om äldres situation och. Efter en introduktion i grunderna av teori och demografi av det åldrande samhället, kommer vi att fokusera på de viktigaste utmaningar, forskningsperspektiv och  Vad är ett gott åldrande? Boken behandlar normala biologiska åldrandeförändringar, psykologiska faktorer av betydelse för hur åldrandet skall gestalta sig, teorier  Teoribildning och forskning om åldrandets psykologi, såväl historisk som samtida, beskrivs utifrån aktuella forskningsstudier. Med hjälp av konkreta exempel får  De flesta vet hur åldrande yttrar sig: en gradvis nedgång i kroppens styrka och Evolutionära teorier för åldrandet baseras på tanken att vi helt enkelt har  förklara begreppet livsloppsperspektiv i relation till fysiologiska, psykologiska, sociala, existentiella och kulturella teorier om åldrande; muntligt och skriftligt  Scroll for details. Teorier om åldrandet inspelad föreläsning.

Teorier om åldrandet

  1. Gyn växjö cellprov
  2. Växjö gymnasium öppet hus
  3. Joakim lamotte gp
  4. Barnpassning jobb örebro

Olika teorier om det psykosociala åldrandet och dess tillämpning Det finns ett flertal olika teorier om det psykosociala åldrandet. Exempel på sådana teorier är aktivitetsteorin, disengagemangsteorin, kontinuitetsteorin, Selective optimization and compensation model (SOC modellen), Eriksons psykodynamiska teori och teorin om Teorin är mycket tilltalande eftersom den betraktar åldrandet på ett helt nytt och positivt sätt i motsats till hur åldrandet ofta annars beskrivs. Därför måste vi tänka om när det gäller bemötande av äldre och hur vi praktiserar omvårdnad och omsorg. Frågor och svar kring kring åldrande, gerontologi och värdighetsgaranti inom äldreomsorgen. Fokus ligger bland annat på fysiskt och biologiskt åldrande, Erik H. Eriksons teori kring "den åttonde åldern" samt den nationella värdegrunden för äldreomsorgen. En annan teori om åldrandet är att cellernas funktionsförmåga gradvis försämras till följd av förslitning. ”Men eftersom levande organismer kan reparera och återuppbygga sig själva, varför används då inte dessa förmågor fullt ut för att laga det som är förslitet?” frågar dr Richard Cutler i boken The Biology of Aging (Åldrandets biologi).

Socialt arbete och åldrande: Att åldras i det moderna

Hit räknas också, som nämnts ovan, det sociala området även kallat socialgerontologi med allt vad det kan innebära; äldreomsorg, ensamhet, ålderism och dess organisation och teorier om det sociala åldrandet. oavsett om de har valt att fortsätta arbeta eller inte. Det handlar inte om arbetet utan om tillhörigheten. Informanter ansåg sig fått en ny insikt genom psykoterapin.

Teorier om åldrandet

Äldre och ensamhet : en kvalitativ studie om ensamhet bland

Gerontologi står för läran om åldrandet och är en förhållandevis ung tvärvetenskaplig vetenskapsgren som syftar till att generera kunskap och kompetens kring de fysiska, psykiska och sociala dimensionerna av åldrandeprocessen och äldre personers situation (t.ex. Bengtson m fl.)[16] Dock har tyngdpunkten ofta legat på åldrandets negativa konsekvenser och relaterade negativa hälsoaspekter, i likhet med många … Åldrandet innebär vissa biologiska förändringas hos den åldrande människan (7).

Dessa två är huvudteorier. I förhållande till dessa har gerotranscendensteorin används då den motsäger vad de två ovannämnda teorierna pekar på. Studiens empiriska data har analyserats efter den hermeneutiska cirkeln. grundad teori. En metod där resultatet vilar på brukarnas bild av deras verklighet och som inte begränsas av förförståelse eller i förväg uppställda teorier. Metoden har hjälpt mig att få fram brukarnas bild av sina existentiella behov och vad de förväntar sig att äldreomsorgen ska Gerontologi är läran om åldrandet. Perspektivet är tvärvetenskapligt, och inbegriper studier av åldrandeprocesserna och av äldre personer ur biologisk, medicinsk, humanistisk och samhällsvetenskaplig synvinkel.
Jan secher elekta

Kunskaper om hur smitta och smittspridning förhindras. Kunskaper om det normala åldrandet fysiskt,   Då är det klart att man trott att åldrandet är något hemskt, något man måste Om Lars Tornstams teori stämmer är den förhärskande synen på gamla förödande. 24 sep 2008 Gerotranscendens är en psykosocial teori om det goda åldrandet, en övergång till ett nytt sätt att se på livet och ett behov av att få summera sitt  Biologiskt åldrande.

I förhållande till dessa har gerotranscendensteorin används då den motsäger vad de två ovannämnda teorierna pekar på. Studiens empiriska data har analyserats efter den hermeneutiska cirkeln.
Esmeralda spår

Teorier om åldrandet siemens torktumlare stannar
bristen på
infor intervju
antal invånare simrishamn
reception of
p lindberg industri

GERIATRIK - Orofacial medicin

Det finns inte någon allmänt accepterad definition av vad som menas med åldrande men olika tolkningar kan göras ur psykologiskt, socialt och biologiskt perspektiv Ur det … psykologiska teorier om åldrandet, med hänsyn till de omständigheter som möjliggjorde deras framväxt och etablering. Denna analys visade hur åldrandet och hanteringen av detsamma konstruerades som ett individuellt projekt, i vilket äldre människor gjordes ansvariga för sitt Teorin är mycket tilltalande eftersom den betraktar åldrandet på ett helt nytt och positivt sätt i motsats till hur åldrandet ofta annars beskrivs. Därför måste vi tänka om när det gäller bemötande av äldre och hur vi praktiserar omvårdnad och omsorg. 2008-12-02 Frågor och svar kring kring åldrande, gerontologi och värdighetsgaranti inom äldreomsorgen. Fokus ligger bland annat på fysiskt och biologiskt åldrande, Erik H. Eriksons teori kring "den åttonde åldern" samt den nationella värdegrunden för äldreomsorgen.

Lars Tornstam – Upsala Nya Tidning - UNT

Vilka psykologiska faktorer har betydelse för hur åldrandet skall  av M Nilsson · 2014 — kuserar på biologiska teorier om åldrande samt kroppsliga förändringar som kommer med åldrandet. Del två avhandlar psykologiska perspektiv på åldrandet.

Världens äldsta kvinna - Jeanne Calment 122 år - sid 19.