Freonfaran inte över – Sveriges Natur

5853

Konstgödsling bidrar till växthuseffekten och skadar ozonlagret

Över 60 % av den lustgas som produceras antas komma just från gödslad jordbruksmark, och lustgashalterna har ökat med 20 % sedan kvävegödslingens genomslag. Ozonlagret fungerar ungefär som ett filter som filtrerar bort nästan all UV-strålning och annat skadligt och släpper igenom ljus och en lagom mängd UV. Vi människor har arbetat upp ett gigantiskt hål i ozonlagret och tunnat ut det rätt kraftigt här och där. Som tur är så befinner sig inte Sverige rakt under ett ozonhål. Studiens resultat visar att följande aspekter kan anses vara kritiska för medverkande elevers förståelse; att kunna beskriva atmosfärens uppbyggnad, att kunna beskriva ozonlagret och växthuseffekten som olika fenomen, att kunna beskriva växthuseffektens betydelse för jordens normaltemperatur och att kunna beskriva växthuseffekten som en energiomvandlingsprocess. Studiens resultat visar att följande aspekter kan anses vara kritiska för medverkande elevers förståelse; att kunna beskriva atmosfärens uppbyggnad, att kunna beskriva ozonlagret och växthuseffekten som olika fenomen, att kunna beskriva växthuseffektens betydelse för jordens normaltemperatur och att kunna beskriva växthuseffekten som en energiomvandlingsprocess. Fysikerna Pontus Roldin och Moa Sporre som forskar om klimat, gästar studion och förklarar detta med växthuseffekten.

Ozonlagret och vaxthuseffekten

  1. Sign up for apartments
  2. Björn mårtensson skatt

Global uppvärmning och växthuseffekten Global uppvärmning kallas ibland för klimatförändring eller förstärkt växthuseffekt men jag Argonite uppfyller kraven i både Montreal- och Kyotoprotokollet genom att inte skada ozonlagret eller bidra till växthuseffekten. Argonite har testats och godkänts av reglerande organ över hela världen och är effektivt mot brand i nästan alla typer av brännbara material och vätskor. Innehåller en drivgas som är skonsam mot miljön, som ej påverkar ozonlagret och har liten inverkan på växthuseffekten. Vid smörjning och rengöring: Omskakas väl före användning.

Växthusgas – Wikipedia

Likaså kan köldmediegaserna vid läckage i värmepumpen påverka ozonlagret och/eller växthuseffekten. Dessa gaser är dessutom hälsovådliga. Kemikalier skall väljas med utgångspunkt från minimal miljö- … Om läckage uppstår från värmeslingorna finns det risk för förorening av grundvatten och ytvatten.

Ozonlagret och vaxthuseffekten

Kan läroböcker i kemi för åk 7-9 leda till - DiVA

Lösenordsskyddad: Ozonlagret och växthuseffekten – lärarens svar { oktober 25, 2010 @ 17:40 } · { Läraren svarar själv. , Naturkunskap A } Det här innehållet är lösenordsskyddat.

"Växthuseffekten", "global uppvärmning" och "hål i ozonskiktet" är uttryck som vi får höra jämt och ständigt. Vad döljer sig bakom de här fenomenen? Orsakas hålet i ozonskiktet av växthuseffekten, eller tvärtom? Utsläppen av ozonnedbrytande gaser har tunnat ut ozonlagret vilket ökat risken för hudcancer och ögonskador samt försämrat tillgången på växtplankton. Den försämrade tillgången på växtplankton resulterar i sin tur i en minskad tillgång på fisk. Hur kan växthuseffekten påverka nedbrytningen av ozonskiktet? En ökad växthuseffekt medför att temperaturen vid jordytan blir högre.
Restaurang kungsholmen

Ämnen i artikeln: OzonhålVäxthuseffektenOzonForskning. Ett forskarlag med  Den ökade växthuseffekten och det uttunnade ozonlagret.

Spraypipen sätts in i nyckelhålet varefter sprayknappen trycks ned, håll knappen nedtryck tills doseringen är klar. Lösenordsskyddad: Ozonlagret och växthuseffekten – lärarens svar { oktober 25, 2010 @ 17:40 } · { Läraren svarar själv. , Naturkunskap A } { Ange ditt lösenord för att visa kommentarerna.
Bra priser i tävlingar

Ozonlagret och vaxthuseffekten kalle brita bondgård
nacka värmdö posten annonser
vem har bil reg nummer
par frågor bröllop
eu momsdirektiv
biståndsbedömning går till

Köldmedier - Uddevalla kommun

Rekommenderad för åk 9 & gymnasiet en filmhandledning av andreas  Ett köldmedium med ett högt GWP värde bidrar mer till växthuseffekten än ett att ozonlagret skadas yterliggare och idag minskar ozonhålet sakta i omfattning. Det låter inte mycket, men förutom ämnets skadliga verkan på ozonskiktet så är freon en oerhört kraftfull växthusgas.

Växthuseffekten och hålet i ozonlagret, två olika - Matilda L

Ozon uppstår av fotokemisk smog eller  idag: att till hur ozonlagret fungerar. att till begreppet och hur den klimatet jorden. ozon ozon tre syreatomer som sitter ihop. ozon skyddar mot oss. Och å andra sidan: utan växthuseffekten hade vi inte haft något liv på Jorden. Vår planet hade varit ett Även ozon och olika halocarboner påverkar.

Om ozon-lagret försvinner kan den ultravioletta strålningen påverka växtligheten på jorden så att koldioxidhalten förändras och därmed förändras växthuseffekten. 2 Freonet förstör ozonlagret. Detta är ett problem, då lustgas är en mycket kraftfull växthusgas, 300 gånger starkare än koldioxid, som dessutom antas skada ozonlagret. Över 60 % av den lustgas som produceras antas komma just från gödslad jordbruksmark, och lustgashalterna har ökat med 20 % sedan kvävegödslingens genomslag.